vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | introHartslag


Scheppen is scheiden
onderscheiden en benoemen
de chaos valt uiteen
in vormen en namen

ik schep verder en scheid
mijzelf van de ander
goed van kwaad
mijn van dijn
mijn woord van mijn daad
en jou van mijn liefde

ik gooi alle remmen los
zover mijn ego reiken kan
tot ik in de woestijn in eenzaamheid
mij bewust wordt van mijn zijn

mijn terugkeer heet onthechting
afscheid het nieuwe scheppen

ik maak mij los van helden en idolen
breek mijn godsbeelden af
mijn Blut und Boden zijn al weg
vijanden verdwijnen
als ik mijn ego kruisig
en als dat is verdwenen
val ik weer samen
met Alles in Allen
waar ik ooit begon

geboorte dood
hechting onthechting
explosie en implosie pulseren
op de hartslag van de kosmos
van Big Bang naar Big Bang
als een perpetuum mobile


vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro