vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro


De volken uit het oude testament


de volken uit het oude testament

de acteurs de figuranten

rolmodellen uit het verleden

zijn nu onder ons


mannen met donkere baarden

lopen rond in lange gewaden

hun vrouwen volgen gesluierd

gehuld in oude waarden


hun zonen zoeken hun vrouw

in het land van herkomst

als Izak deed en Jacob
en Ezau nadat hij op zijn vingers werd getikt

want zijn buurmeisje was wel mooi

maar voor een huwelijk niet geschikt


zij aanbadden de God van Abraham

zij slachtten hun schapen ritueel

zij verstootten de afvallige

wie hun eer schond verdiende de dood


het lijkt wel of die oude verhalen

door ons geadoreerd als inspiratiebron

zich voor mijn ogen herhalen


en ooit

in al die oude verhalen

gemythologiseerd of niet

zagen wij de hand van God

en nu

als wij de acteurs en figuranten

zo tastbaar en zo dichtbij

in onze straten tegenkomen

en zij in onze wijken wonen

slaat de vervreemding toe

hebben wij niets met hen gemeen

worden zij gemeden en gehaat

zij met hun rare gewoontes

hun extreme overgave

aan hun totalitaire systeem

van Gods wil in kerk en staat


vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro