vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro


In gebed


een gebed
gesprek in stilte
zonder woorden
zonder zinnen
niemand luistert
alleen ikzelf
naar mijn gedachten


een besef
van kwetsbaarheid
macht en machteloosheid
van dankbaarheid
van vallen pijn en opstaan
van schuld boete en vergeving


een gevoel van respect voor wat is
erbij mogen zijn
en alles in allen


een verlangen naar leven zonder angst
zonder schaamte
volwassen
niet meer ingebed in een ouderhandvorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro