vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro


Intelligent Design of Evolutie


wat maakt het uit
welk idee kan mij beloven
dat het werkt
ook zonder te geloven

de trotse wetenschapper
reconstrueert heel dapper
de oude route van het leven
bij elke mijlpaal een verhaal
en de grote gaten daartussen
noemt hij hiaten
om mij te sussen


en ondertussen
vult hij ze op
met fantasie en theorie
trekt conclusies
schept illusies
en vergeet wat hij niet weet
als hij de prehistorie meet


waarom gewoon niet toegegeven
dat wij de oorsprong van ons leven
nog lang niet verklaren
dat oude theorieën verjaren
ik stel voor dat met ingang van heden
de houdbaarheidsdatum
van de lang vervlogen tijd
al jaren is overschreden


Evolutie en of Design
wat lost het op
is de loopbaan van de aarde
bepalend voor haar waarde
heeft leven zin
afhankelijk van het begin


hallo Ontwerp
hallo Evolutie
wie van jullie is theorie
en wie is kerk
wie van jullie laat mij vrij
te kiezen voor de ander
als ik weer eens van smaak verander


luister Ontwerp en Evolutie
jullie overschatten mijn fantasie
ik kan jullie niet bevatten
ook niet één voor één
het is niet haalbaar
jullie zijn onvoorstelbaar


vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro