vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro


Lot, toeval of God


wie stuurt mijn lot
heeft God het voor het zeggen
heeft Hij met ons een plan
en hoe werkt dat dan
maakt Hij ons rijk en arm
maakt Hij mij koud of warm
kiest Hij
stuurt Hij
grijpt Hij in
programmeert Hij
regisseert Hij
geeft Hij leven zin


heeft Hij ons lief
actief
kent Hij
weet Hij
van mij


trekt hij aan de touwtjes
van de mannetjes en de vrouwtjes
die dan gaan paren
en kinderen baren
geeft Hij leven
voor lang of even
en gaat het Hem niet naar de zin
neemt Hij ons dan ook weer in
organiseert Hij dan een groepsreis *)
met een Airbus naar het strand
die niet aankomt op het land
maar o wee neerstort in de zee


maakt Hij ziek
en maakt Hij beter
stuurt Hij mijn gedachten
als ik zit te staren in het niets
beschermt Hij mij
als ik onderweg ben op de fiets
en vanmorgen dan
toen dat meisje doodging in 't verkeer
deed Hij toen niets, alweer
mag ik dan van hier beneden
vragen naar de reden


of gaat het daar niet om
is er geen waarom
is er geen verband
tussen Gods wil
en Gods hand

dat meisje fietste gewoon rechtdoor
de automobilist in de haast gegeten
was het door de stress vergeten
ook fietsers van rechts gaan voor


en die enge ziekte dan
stond dat ook niet in Zijn plan
was dat toeval zonder doel
geen compassie geen gevoel
is mijn lot een loterij
vandaag huil ik en morgen jij
maken wij nu de knieval
voor het toeval?


toeval is blind
alleen door de gelukkige bemind
toeval is doof
kent geen geloof
het kent geen wet
het heeft geen grens
hoort geen gebed
van een wanhopig mens
toeval laat zich niet bewegen
toeval kiest niet voor of tegen
toeval heeft niet lief
toeval is niet actief
toeval is kil
het heeft geen wil
het heeft geen zoon
het heeft geen droom
en blijft nooit staan
bij wat het heeft gedaan
toeval is laf
legt geen verantwoording af
je kunt je eraan overgeven
maar is dat leven


leef zelf
kies en bepaal
slaag en faal
maar geef je niet aan het toeval over

en God?
om ons te verzoenen met ons lot
spreken wij van God

*) Kushner


vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro