vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro


Waar kwam Hij voor


het lijkt wel dat wij opnieuw wachten
op de geboorte van een kind
of een engel die uit de hemel daalt
en de angel uit ons leven haalt
iemand die het verlossende woord zal spreken
het wachtwoord tot vrede en gerechtigheid
wie leert ons weer respect
voor het leven en het welzijn van de ander
en het besef dat niets van ons zelf is
dat wij hier te gast zijn
dat wij ons kunnen verwonderen
over het goede dat wij zien en horen
zonder het toe te eigenen en te vernielen
wanneer wordt dat kind opnieuw geboren


het enige dat sinds Jezus is gebeurd
is dat er met zijn evangelie is geleurd
maar is het eigenlijk wel aangeslagen
de pausen in de kerk
maken zich ermee sterk
de dealers van de Heer
drogeren hun slaven telkens weer
de welvarende volgeling
dankt Hem voor zijn persoonlijke gewin


hij heeft ons economisch geen oplossing gebracht
met zijn kracht had hij de wereld kunnen voeden
van stenen naar brood
want groot is de nood
maar hij zei nee
tegen dat duivels idee


met zijn macht had hij de vrede kunnen brengen
geen oorlogen meer maar welvaart en rust
een heilstaat voor iedereen
met hem als koning van de wereld
maar hij zei nee
tegen dat duivels idee


met zijn charisma had hij de ster kunnen spelen
met zijn tovenaarskunsten de show kunnen stelen
behangen met kralen en ringen
van torens kunnen springen
maar hij zei nee
tegen dat duivels idee


groot is zijn naam
maar wat heeft hij gedaan

later hoor ik dat hij toch de massa’s heeft gevoed
met brood en vis
maar klopt dat wel met zijn oorspronkelijke idee
waarom zei hij toen niet nee


en nog weer later
gaat hij lopen over water
beveelt de storm dat hij gaat liggen
verwijst demonen naar een kudde biggen
en geen nood
hij wekt u zelfs op uit de dood
wat moet ik daarmee
was dat nu wel zo’n goed idee


zijn inspanningen hebben niet gebaat
zijn passie voor mensen
werd overwonnen door hun haat
wij hebben het allemaal gehoord
hij werd verraden en vermoord
uitgespuugd door kerk en staat
en door de schreeuwers van de straat


ik zie een man die tegen alles in
trouw bleef aan zijn begin
aan zijn idee van leven
in het koninkrijk van God
waar niemand wordt overgelaten aan zijn lot
en wat ik in het verhaal ook verander
zo ken ik geen ander


vorig gedicht | volgend gedicht | leesvolgorde | op alfabet | intro